Wie

Frank van Disseldorp (1965) is sinds begin jaren ’90 afgestudeerd als Registeraccountant via de zgn. NIvRA opleiding. Hij begon hieraan acht jaar eerder als VWO schoolverlater.

Enkele jaren na het behalen van zijn RA-titel heeft hij de studie Fiscale Economie op de Katholieke Universiteit Tilburg afgerond en zijn doctoraal behaald.

Frank is sinds 1985 werkzaam in de accountancy. In het begin bij twee van de Big Four kantoren, daarna Belastingdienst, om vervolgens vennoot te worden in de MKB praktijk.

Tot en met september 2019 is hij vennoot geweest in de MKB praktijk.

Alle jaren na zijn afstuderen is Frank steeds actief betrokken bij het NBA (“Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Registeraccountants”).

Per heden is hij actief als toetser/teamleider namens de Raad voor Toezicht van het NBA (sinds eind jaren ’90), en is hij sinds enkele jaren lid van de Klachtencommissie NBA.

Ook is hij betrokken bij de opleiding tot accountant, en is hij lid van de Werkveld Adviesraad Hogeschool Avans+ te Breda.